Biologisch filteren

Biologisch filteren = efficiënt filtreren.
Aan de hand van gerichte vragen over o.a. de inhoud en de vispopulatie van uw vijver kunnen wij u de meest efficiënte filtering aanbieden. De filter wordt opgebouwd met natuurlijke materialen en zonder gebruik te maken van ingewikkelde, dure installaties. Ook het verwijderen van slib en vuil gebeurt heel eenvoudig.

Onze biologische filter is bruikbaar voor siervijvers, maar ook voor koi-vijvers... Na twee jaar uittesten kunnen wij u garanderen: elke verandering aan deze filtering = verslechtering. Uw vissen zullen u dankbaar zijn (net als uw portemonnee!) Wij geven u raad bij de plantenkeuze, een belangrijk facet van de filter.

Na 10 jaar ervaring...
Het biologisch proces zoals dat in de natuur gebeurt gaan we door een gerichte aanpak efficiënter laten werken door onze “open biologische filter”. Hieronder probeer ik op een eenvoudige wijze het proces uit te leggen.

We krijgen altijd een vervuiling in de vijver, nl: bladeren, stuifmeel, uitwerpselen van vissen… Deze vervuiling zal beginnen te ontbinden. Hierdoor zal er ammonia en ammoniak ontstaan in de vijver. Dit is zeer giftig voor het leven in de vijver. Nitrosome bacteriën zullen ammonia en ammoniak omzetten in nitriet. Dit is echter nog giftig. Nu nemen de nitrobacteriën het over en zal de nitriet omgezet worden in nitraat. Dit is niet meer giftig maar mag ook niet in de vijver aanwezig blijven. U ziet dat het heel belangrijk is om voldoende bacterie-culturen in de filter te voorzien. Nu moeten we er nog voor zorgen dat de nitraten uit het water verdwijnen. Hier zorgen de planten voor. Nitraat is immers voeding voor de planten. Daarom is het belangrijk om voldoende goedgroeiende planten op de filter te plaatsen. Des te meer blad de planten hebben, des te meer nitraten kunnen ze opnemen.

De waterwaarden zijn ook heel belangrijk. U kunt steeds een staaltje water meebrengen naar onze winkel en wij testen dit dan GRATIS.

Wij testen 3 belangrijke waarden. De GH, KH en PH

Waarom GH testen?(gezamelijke hardheid)

GH is de maat voor de totale hoeveelheid mineralen (calcium en magnesium) opgelost in het water. Indien deze niet genoeg aanwezig zijn dan zullen de biologische processen niet goed werken. Een direct gevolg is dat de planten niet goed meer groeien, met als gevolg te veel nitraten in het water waardoor er algen kunnen gaan groeien. De ideale waarde is tussen 10° en 15°dH

Waarom KH testen?(karbonaat hardheid)

De KH wordt gevormd door verbindingen met koolzuur. Deze verbinding is belangrijk als buffer voor de PH. Hoe hoger de KH, hoe beter de buffercapaciteit van de PH. De ideale waarde is tussen 6° en 8°dH

Waarom PH testen?(zuurtegraad)

Indien het water te zuur of te alkalisch is kan dit vissterfte tot gevolg hebben. De ideale waarde is tussen 7 en 8.

Söchting Oxydator

Voor glashelder vijver- en aquariumwater en gezonde vissen!

Uw vissen kunnen herademen, dankzij de Söchting Oxydatoren. Het water wordt glashelder: algen en draadalgen verdwijnen, schimmels verdwijnen, kortom, uw vissen leven als een vis in het water!

 
  • Söchting Oxydatoren voorzien uw vijver van zuivere zuurstof. In tegenstelling tot het gewone beluchten wordt door de Oxydator actieve, vrije zuurstof vrijgegeven. We krijgen dus water waarin zich actieve moleculen zuurstof bewegen.
  • Actieve zuurstof verrijkt tevens de stromingsarme gedeelten van de vijver en dringt tot in het bodemsubstraat door, waardoor het totale vijvervolume als het ware tot één grote biologische filter wordt herschapen.
  • Actieve zuurstof bevordert de ontwikkeling van zuurstofminnende (aërobe) bacteriën, die op hun beurt voederresten, visuitwerpselen en plantenresten afbreken tot niet-giftige eindproducten die ten goede komen aan de plantengroei. Stinkende en bedorven bodemgrond of bezinksel wordt aëroob verteerd en vermindert zodoende zienderogen.
  • Actieve vrije zuurstof oxydeert, ook zonder tussenkomst van bacteriën, schadelijke stoffen zoals nitriet en koolwaterstoffen tot onschadelijke eindproducten zoals nitraat, water en kooldioxyde (CO2). Voor een goed begrip: in een vijver of een aquarium waar de nodige Oxydator(en) geplaatst zijn, kan men geen nitriet meer vinden!
  • Actieve zuurstof vergroot in grote mate de oxydatiekracht van het water en is daardoor uiterst werkzaam tegen draad- en zweefalgen.
  • De zuurstofvoorziening zonder toevoeging van kooldioxyde (CO2) en de fabricatie van kooldioxyde uit organisch afval maken een kooldioxydeverdeler, zoals in aquaria, meestal overbodig.
  • De Söchting Oxydator werkt volledig zelfstandig en geruisloos, zonder elektrische of andere leidingen en verzekert de zuurstofvoorziening gedurende het hele jaar. Zowel in de heetste zomermaanden als tijdens de winter, onder een dikke ijslaag. IJsvrijhouders en kunstjes met heet water en bosjes hout of stro zijn dus niet meer nodig.
  • De vrijgekomen actieve vrije zuurstof heeft een ontsmettende werking en voorkomt schimmelziekten.